/// 

//

Gewënner vun der Legends Cup 2019 sti fest. Op der 1. Plaz sti Schüler vun der 2e, op der 2. Plaz d'Schüler vun der 1e an op der 3. Plaz déi vun der 5e.